Single Blog Title

This is a single blog caption

Расписание на 13-14 марта. II-лига.III-лига Дивизион «Европа».

13.03.2021 г. (суббота) ФОК «Геолог»

III-лига. Дивизион «Европа»

09ч00  Еркинкала                     :    Сарыкамыс

10ч00 Квартал                           :    Старый паром

11ч00  Ортакшыл                      :     Медина

12ч00  Каратон                         :     Талан

13ч00  ОБС                               :     Индер

II-лига.V-тур.

14ч00  Имидж                         :      Дина

15ч00  Сункар-Кульсары       :     Алгабас

16ч00  Кашаган                       :      Нурсая

17ч00  Батыс-Динамик           :      БНМ

18ч00  Самбо                          :      Жамбыл

19ч00  Дамба                          :     Химпоселок

20ч00  Курмангазы-Дамба     :     Атырау-Жарык

14.03.2021 г. (воскресенье) ФОК «Геолог»

II-лига. VI-тур.

09ч00  Жамбыл                     :     Батыс-Динамик

10ч00  Алгабас                      :     Дина

11ч00  Нурсая                       :      Имидж

12ч00  БНМ                           :     Кашаган

13ч00  Химпоселок               :     Самбо

14ч00  Атырау-Жарык          :     Дамба

15ч00  Сункар-Кульсары      :    Курмангазы-Дамба

III-лига. Дивизион «Европа»

ІІ – тур

16ч00  Сарыкамыс               :  Индер

17ч00 Квартал                       : Каратон

18ч00  Ортакшыл                  : Старый паром

19ч00  Медина                      :  Еркинкала

20ч00  ОБС                           :  Талан