Single Blog Title

This is a single blog caption

Расписание игр 8-9.02. ФОК «Геолог» (произошли изменения).

08.02.2020 г. (суббота) ФОК «Геолог».

VII-тур ДивизионАзия

09ч00 Батыс-Динамик        :         Балыкшы

10ч00 Дина                         :         АО НИПИ Каспиймунайгаз

11ч00 Курмет                      :         Кызылбалык

12ч00 Доссормунайгаз      :         Алихан

13ч00 Индер                      :         Алгабас

14ч00 Шанырак                 :         Самбо

Дивизион «Европа»

15ч00 Кульсары                :          Махамбет

16ч00 Bertlinug                  :         Бодене

17ч00 Жамбыл                 :          Доссор

18ч00 Еркинкала              :          Кайсар

Судьи: Кисметов М, Маселов Н, Омар А, Быков А, Сюншкалиев Е.

09.02.2020 г. (воскресенье)

VII-тур 

09ч00 Дамба                    :           Медина

10ч00 Аскар                     :           Нурсая

отложенные игры I-тура.

11ч00 Кайсар                   :           Кульсары

12ч00 Еркинкала             :           Бодене

II-лига.VI-тур.

13ч00 Жилгородок          :           Локомотив

14ч00 Аккистау               :           Каспиймунайгаз

15ч00 Сункар                 :           Кашаган

16ч00 Жигермунайсервис :       Жумыскер

17ч00 Курмангазы-Дамба:        Химпоселок

18ч00 Атырау-Жарык       :        Алтынсарин

Имидж-отдых

Судьи: Кисметов М, Маселов Н, Омар А, Быков А, Сюншкалиев Е.