Single Blog Title

This is a single blog caption

Стартуют ветераны.

IX-ый Открытый розыгрыш «Мини- футбольной лиги»

города Атырау среди команд ветеранов сезона 2018 года.

Команды участницы.                                                                                                 Матчи обслуживают:

1.Болат-Ардагер                                                                                                         Кушалиев Бекежан

2.Болат-Ветераны                                                                                                      Куанышалиев Махамбет

3.Залина                                                                                                                     Кисметов Маглумат

4.КеденТрансСервис                                                                                                 Сухамберлин Жанибек

5.Динамо                                                                                                                     Шынтаев Толеген

6.Жайык

7.Каспий

8.Алламан

9.Махамбет

10.Жылыой

I-тур. 26.08.2018 г. (воскресенье) спортплощадка СШ № 5

10ч00    Болат-Ардагер :             Залина

11ч00    Жайык              :              Болат-Ветеран

12ч00    КеденТрансСервис:       Каспий

13ч00    Жылыой          :               Алламан

14ч00    Махамбет         :              Динамо – перенесен

II- тур

Алламан            :              Динамо

Каспий                :             Жылыой

Махамбет          :              Болат-Ветеран

КеденТрансСервис:        Залина

Болат-Ардагер:               Жайык

III-тур

КеденТрансСервис:        Махамбет

Жайык                 :            Жылыой

Залина                :            Алламан

Динамо              :             Болат-Ветеран

Каспий                :            Болат-Ардагер

IV- тур

Болат-Ардагер:               Динамо

Каспий                :           Алламан

Болат-Ветеран:               Жылыой

Залина                :            Махамбет

Жайык                 :           КеденТрансСервис

V- тур

Залина                :           Жайык

Болат-Ветеран:               КеденТрансСервис

Каспий                :            Махамбет

Динамо              :             Жылыой

Болат-Ардагер:               Алламан

VI- тур

Алламан            :             Махамбет

Динамо              :             КеденТрансСервис

Каспий                :            Жайык

Залина                :           Болат-Ветеран

Болат-Ардагер:              Жылыой

VII- тур.

Болат-Ветеран:              Каспий

Залина                :           Динамо

Алламан            :            Жайык

Жылыой             :           КеденТрансСервис

Болат-Ардагер:              Махамбет

VIII- тур.

Болат-Ардагер:              КеденТрансСервис

Жайык                 :          Махамбет

Жылыой             :           Залина

Алламан            :           Болат-Ветеран

Динамо              :            Каспий

IX-тур.

Болат-Ветеран:              Болат-Ардагер

Залина             :              Каспий

Жайык              :              Динамо

КеденТрансСервис:       Алламан

Махамбет         :              Жылыой